BIP

Kalendarium

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie na rok szkolny 2018/19

16 lutego 2017, Autor: Administrator

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego nr 3 w Piastowie
na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942).
 • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.( Dz.U. z 2017 r. poz.59)

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Uchwała Rady Miasta Piastowa NR XXIX/203/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.

 

 

§ 1

 

Zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola na rok szkolny 2017/2018 określa:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811 ze zm.),
 4. Uchwała Rady Miasta nr 12/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1942).
 6. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.( Dz.U. z 2017 r. poz.59)

 

 

§ 2

 

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu.
 4. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w Przedszkolu mają obowiązek złożyć ,,deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego” – zał. Nr 1 do regulaminu. - pobierz
 5. ,,Deklaracje o kontynuacji….” należy składać od 20 lutego 2017 r. do 27 lutego 2017 r. w księgowości Przedszkola.
 6. Harmonogram postepowania rekrutacyjnego oraz postepowania uzupełniającego do przedszkola w roku szk. 2017/2018 znajduje się w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Piastowa.

 

§ 3

 

Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany wraz z załącznikami drogą elektroniczną ze strony www.p3przedszkola.net.pl lub bezpośrednio w Przedszkolu.

 

§ 4

 

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami (pobierz)należy złożyć w księgowości  Przedszkola w okresie od 27 lutego 2017 r. do 15 marca 2017 r.
 2. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

 

§ 5

 

 1. W pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

 

 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 1. Jeżeli po przyjęciu dzieci spełniających powyższe kryteria pozostaną jeszcze wolne miejsca o przyjęciu do Przedszkola będą decydowały kryteria określone w Uchwale nr XXIX Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Piastów.

 

§ 6

 

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola podejmuje Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Przedszkola odrębnym zarządzeniem.
 2. Od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Dyrektora Przedszkola.
 3. Na rozstrzygnięcie Dyrektora Przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

 

§ 7

 

Publikacja wyników naboru odbędzie się dnia 31 marca 2017 r. do godz. 10:00 przez udostępnienie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w Przedszkolu nr 3 przy ul. Godebskiego 21.

 

§ 8

 

Wnioski o przyjęcie do Przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualizacja: 21 października 2018

22 728 15 09

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.