BIP

Rekrutacja na rok szkolny 2018/19

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Rekrutacja na rok szk. 2018/2019 dzieci już chodzących do przedszkola odbywa się na podstawie ,,Deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”.

Deklarację można pobrać w sekretariacie, w księgowości lub ze strony internetowej: www.p3.przedszkola.net.pl

Należy ją złożyć w okresie od: 12.02.2018 r. do 16.02.2018 r. w księgowości w godz.:

        Poniedziałek godz. 07.30 - 11.30

        Wtorek godz. 07.30- 11.30

        Środa godz. 12.00 – 17.30

        Czwartek godz. 13.00- 17.30

        Piątek godz. 07.30 - 12.00

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne  ,,nowych” dzieci odbywa się na podstawie ,,wniosku o przyjęcie dziecka do  przedszkola” wraz z załącznikami.

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola można pobierać i składać w terminie: 26.02.2018 do 09.03.2018 r. Można też pobrać  ze strony internetowej www.p3.przedszkola.net.pl

Należy je składać w okresie od: 26.02.2018 r. do 9.03.2018 r.

         Poniedziałek godz. 07.30 - 11.30

        Wtorek godz. 07.30- 11.30

        Środa godz. 12.00 – 17.30

        Czwartek godz. 13.00- 17.30

        Piątek godz. 07.30 - 12.00

 

Postępowanie rekrutacyjne odbywać się będzie na podstawie 2 grup kryteriów:

 1. Ustawowych:
 • Wielodzietność (3-je dzieci i więcej).
 • Niepełnosprawność kandydata
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców,
 • Niepełnosprawność  obojga rodziców,
 • Niepełnosprawność  rodzeństwa kandydata,
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą,

Spełnianie kryteriów musi być potwierdzone odpowiednim dokumentem.

 

 

 1. Lokalnych:
 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tego samego przedszkola – 10 pkt.
 • Rodzice kandydata złożyli w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie roczne zeznanie podatkowe o podatku dochodowym od osób fizycznych  (PIT) za rok poprzedzający złożenie wniosku:

- gdy zrobili to oboje – 20 pkt.

- gdy jedno z rodziców – 10 pkt

 • Kandydaci, których rodzice bądź prawni opiekunowie pracują zawodowo, uczą się w trybie dziennym, prowadza gospodarstwo lub działalność gospodarczą:

- w przypadku obojga rodziców – 6 pkt,

- w przypadku jednego rodzica – 3 pkt,

 • Rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do innego przedszkola, punktu przedszkolnego, żłobka lub klubu dziecięcego – 5 pkt,
 • Rodzice kandydata spełniają kryterium dochodu na osobę w rodzinie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 z dn. 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2005 r. poz. 1518 z pózn. zm.) – 4 pkt.

Zasady postępowania rekrutacyjnego :

 1. Postepowanie rekrutacyjne odbywa się tylko na wolne miejsca,
 2. Przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Piastowa
 3. Rodzic ma prawo do złożyć wniosek do 3 – ch przedszkoli określając przedszkole pierwszego wyboru, drugiego wyboru, trzeciego wyboru.

         Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.

 1. Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami , dyrektor przedszkola przeprowadza postepowanie uzupełniające, które powinno się zakończyć do końca sierpnia roku szk. poprzedzającego rok szkolny.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

l.p

Rodzaj czynności

 

Termin

1.

składanie ,,Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego”.

 

12lutego 2018 –

16 marca 2018 r.

2.

 składanie wniosków z załącznikami.

 

26 lutego 2018 r. –

 09 marca 2018 r.

3.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

 6 kwietnia 2018 r.

godz. 10:00

 

4.

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nie przyjętych,

 

12 kwietnia 2018 r.

godz. 10:00

5.

składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola,

 

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  nie przyjętych.

6.

przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej

Do 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia,

8.

rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej,

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

9.

składanie wniosków do postepowania uzupełniającego

 

16 sierpnia 2018 r. –

21 sierpnia 2018 r.

 

 

 

 

 

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.