BIP

Reguły i zasady w Przedszkolu Miejskim nr 3

Zasady i reguły dla Rodziców w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Piastowie

1. Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest oddać je bezpośrednio nauczycielowi sprawującemu opiekę tego dnia w grupie.

Uzasadnienie: My nauczyciele chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo Państwa dzieci w przedszkolu podczas całodziennego pobytu.

2. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub pisemnie upoważnione przez nich osoby. Odbiór dziecka, czy to z sali dydaktycznej, czy na terenie  należy zawsze zgłosić nauczycielowi.

Uzasadnienie: Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu.

3. Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola. Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki nad dziećmi.

Uzasadnienie: Wdzięczni jesteśmy Rodzicom za okazaną pomoc, jednak to my nauczyciele ponosimy wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych, z wyjątkiem udzielenia  pierwszej pomocy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (przewlekła choroba poświadczona przez lekarza wymagająca regularnego przyjmowania leku) wspólnie ustalamy zasady postępowania.

Uzasadnienie: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie jesteśmy lekarzami i boimy się popełnić pomyłkę.

5. Rodzice zawiadamiają o wszelkich chorobach zakaźnych swojego dziecka. W czasie choroby dziecko przebywa w domu.

Uzasadnienie: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób.

6. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola do godziny 8:30, aby miały czas na zabawę, swobodne rozmowy i mogło właściwie przygotować się do śniadania.

Uzasadnienie: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość w pełni uczestniczyć w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późnym przyjściem do przedszkola.

7. W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw, wspólnie ustalamy zasady żywienia.

Uzasadnienie: Dbamy o to, aby Państwa dzieci nie były głodne i otrzymały każdego dnia posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.

8. Wchodząc do przedszkola wspólnie dbamy o jego czystość poprzez zakładanie ochraniaczy (szczególnie w dni deszczowe i śnieżne). Wózki, hulajnogi i pojazdy zostawiamy przed wejściem.

Uzasadnienie: Czystość panująca w przedszkolu to sprawa nas wszystkich – dzieci, rodziców, nauczycieli i personelu pracującego w przedszkolu.

22 728 15 09

t@p3piastow.pl

05-820 Piastów
ul. Godebskiego 21

Przedszkole Miejskie nr 3 w Piastowie
z oddziałami integracyjnymi

Jesteśmy w katalogu: Przedszkola
× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.